Installationsinstruktioner och ytterligare information för whiteboardfärg

Läs alla anvisningar noga innan du börjar använda Smart Wall Paint White eller Clear. Du kan också titta på vår
appliceringsvideo (3 minuter 30 sekunder) på vår webbplats. När du öppnat och blandat burken har du bara har en timme på dig att applicera din Smart Wall Paint. Handskar ingår i förpackningen och vi rekommenderar även att du bär skyddsglasögon.

Produktinstallationsinstruktioner i PDF-format

1. Mät ditt område

 • Mät området noga och se till att du har tillräckligt med färg
 • Försök inte få färgen att räcka längre eftersom den endast är
  formulerad för att ge en whiteboardyta över det rekommendera
  området

2. Förbered ytan

 • Täck över och skydda området runt ytan som du vill måla
 • Kontrollera och fyll eventuella hål och sprickor på ytan med
  spackel (Smarter Surface blir bara så slät som ytan den målas på)
 • Använd sedan slipblocket som ingår i förpackningen för att
  jämna ut ytan.
 • Grundmåla alla områden där man använt spackel

3. Grundmåla ytan

Applicera 2 lager (3 lager för ny puts) vit grundfärg innan Smart
Wall Paint White. Notera: Man kan inte använda vanlig
emulsion/latexfärg som grundfärg.

Använd ett klart tätningsmaterial innan du applicerar Smart Wall
Paint CLEAR:

 • På ett nytt trä- eller kompositmaterial
 • På ett nytt poröst eller torrt material som puts eller betong
 • Över porösa ytor såsom tapeter

Applicering av grundfärg

 • Använd en roller eller pensel när du applicerar grundfärg
 • Ytan måste vara ren och torr innan du målar
 • Blanda grundfärgen eller tätningsmaterialet noga innan
  användning
 • Torktiden är 2–4 timmar mellan varje lager och 12 timmar efter
  att det sista lagret applicerats.

Du kan köpa grundfärger och tätningsmedel från vår webbplats
och de kan skickas över hela världen.

4. Appliceringstutrustning

Smart Wall Paint måste appliceras med en ny roller (medföljer
förpackningen), pensel och tråg. All kontakt med vatten eller
lösningsmedel orsakar en reaktion med Smart Wall Paint som
påverkar dess prestanda.

OBS:

Man kan använda en större roller. Vi rekommenderar en skum-
eller mohairroller av hög kvalitet. Ta bort alla lösa fibrer före
användning om du använder en mohairroller.

5. Blanda

 • Häll alla Del A i Del B
 • Det är viktigt att du blandar ordentligt i minst fem minuter med hjälp av
  omrörningspinnen i din förpackning
 • Applicera inom en timme efter att färgen blandats med rollerhylsan i
  din förpackning
 • När färgen blandats måste den appliceras inom en timme (höga
  temperaturer kommer att förkorta denna tid)

6. Applicera

 • Smart Wall Paint måste appliceras på 1 meter stora avsnitt
 • Måla runt kanterna på det första 1 meter stora avsnittet med en ny
  pensel
 • Använd den nya rollern för att applicera Smart Wall Paint på samma 1 meter stora avsnitt
 • Rulla rollern över hela ytan 10 gånger för att säkerställa en generös,
  slät och jämn beläggning
 • När du slutfört varje avsnitt måste du kontrollera den målade ytan från
  tre vinklar för eventuella brister, omålade eller ojämnt målade områden. Vid behov kan du applicera mer Smart Wall Paint
 • Du måste kontrollera att varje metersavsnitt har tillräckligt med Smart Wall Paint för att skapa en skrivyta innan du fortsätter till nästa avsnitt
 • När det första avsnittet är klart och har kontrollerats fortsätter du till
  nästa avsnitt och upprepar behandlingen

7. Torktid

 • Beakta datumet för ”Användarklar” (sju dagar från applicering), dvs.
  tidpunkten när användare kommer att kunna börja skriva på och torka
  av den nya Smarter Surface
 • Fäst en skylt med texten ”Våt färg” vid sidan av den målade ytan
 • Smart Wall Paint kommer att vara beröringstorr efter fem timmar
 • Smart Wall Paints prestanda (avtorkningsförmåga) kommer att
  fortsätta att förbättras under de första 30 dagarna. Vi rekommenderar
  att du rengör ytan dagligen under de första 14 dagarna
Tillverkarens rekommenderade kit: Gyproc Promix Lite

Tillverkarens rekommendation för efterbehandling av väggen:

Certifieringar

Våra färger innehåller väldigt lite organiska flyktiga ingredienser (VOC). De släpps ut i luften, till exempel när färgen torkar, och vissa kan ha hälsoeffekter på kort eller lång sikt. Inomhus kan VOC vara upp till tio gånger så mycket som utomhus och släpps från tusentals produkter.

Vi tror på kvalitetsprodukter, så VOC-nivåer har hållits till ett minimum. Det är så miljön är tacksam.

Smart väggfärg vit och genomskinlig:
produkter har en maximal VOC på 50 g / l
EU: s gränsvärde är 500 g / l Voc

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Designs) är det mest använda byggnadsklassificeringssystemet i världen.
Smart Wall Paint har testats och certifierats för LEED v4 och LEED 2009 VOC-utsläpp och innehåll:
VOC-utsläppsspecifikationer i LEED EQ-kredit “Lågutsläppande produkter”:
kraven från CDPH-IAQ (Kaliforniens avdelning för folkhälsa); och en TVOC under 0,5 mg / m3 i både kontor och klassrum.

VOC-innehållsspecifikationer i LEED EQ-kredit “Lågavgivande produkter”:
kraven i CARB SCM 2007
kraven i SCAQMD regel 1113 (2011)
kraven i EU Decopaint-direktiv 2004/42 / EG

Brandmotstånd

Smart väggmålning har testats enligt EuroClass B-s1-d0.

Inomhusluftkvalitet

Smart Wall Paint har testats och tilldelats Eurofins Indoor Air Comfort Gold Etikett, som uppfyller den franska A + -standarden.

M1

Whiteboard färg och våra andra färg- och avfallsprodukter är laboratorietestade och uppfyller utsläppskraven för M1 i Finland. Vi har dock inte förnyat det officiella godkännandet från Building Information Foundation för M1-klassificeringen, så även om våra produkter uppfyller betygskraven hittar du inte våra produkter i deras officiella databaser.