Installationsinstruktioner och ytterligare information för magnetisk plaster

Produktinstallationsinstruktioner i PDF-format

1. Mät

Mät området som du vill bestryka, se till att du har totalt 2 kg magnetputs per 1 m2.

2. Förberedelse

Inspektera ytan och se till att den är ren, torr och klarar att stödja magnetputsen. Täck alla kanter, strömbrytare eller kopplingar med maskeringstejp. Applicera ett lager med Smart White Primer för att försegla ytan. Se till att grundfärgen är torr innan du applicerar Smart Magnetputs.

3. Blanda

Blanda putsen väl när du har öppnat behållaren. Späd inte eftersom den är klar att användas.

4. Applicering – lager 1

applicera 1 kg per 1 m2 eller 1,2 mm per lager med hjälp av en stålmurslev. Se till att avdraget är jämnt fördelat över hela området.

5. Utjämning – lager 1

När putsen är delvis torr använder du en stålmurslev för att göra ytan slät innan den torkat helt. Låt sedan detta lager torka i minst sex timmar innan du applicerar det andra lagret.

6. Applicering – lager 2

Applicera det andra putslagret genom att upprepa steg 4.

7. Jämna ut – lager 2

Vänta i ungefär en till två timmar, eller tills putsen har blivit delvis torr. Använd sedan en stålmurslev för att göra ytan slät innan den torkat helt. Vid behov kan du använd lite vatten för att fukta ytan vid utjämning.

8. Kontrollera ytan

Kontrollera om ytan är ojämn eller defekt efter att det andra lagret torkat. Om så är fallet, applicerar du ett tunt putslager och gör ytan jämn med en rak spatel för att säkerställa ett jämnt och slätt slutresultat.

9. Låt torka och jämna ut vid behov

Låt ytan torka i minst 24 timmar. När putsen är torr slipar du ytan lätt och gör den jämnare för att avlägsna mindre brister.

Din vägg är klar att användas som en magnetisk yta eller som en magnetisk grund för valfri finish.

Certifieringar

Magnetisk plaster är lösningsmedelfri och nästan luktfri. Det är vattenlösligt och innehåller inte VOC.

Magnetisk plaster uppfyller utsläppsgränserna för M1 i Finland. Vi har dock inte förnyat det officiella godkännandet från Building Information Foundation för M1-klassificeringen, så även om våra produkter uppfyller klassificeringskraven hittar du inte våra produkter i deras officiella databaser.