Installationsinstruktioner och ytterligare information för magnetiska tapeter

Produktinstallationsinstruktioner i PDF-format

1. Förbered ytan

• Täck golvet med plast eller annat lämpligt skyddsmaterial.
• Kontrollera och fyll eventuella hål och sprickor på ytan med vanligt spackel.
• Ta bort alla gamla tapeter eller gammal/lös färg.
• Använd sandpapper för att slipa bort ojämnheter.
• Porösa ytor bör behandlas med grundfärg, till exempel Smart White Primer, innan du applicerar dina Smart magnetiska tapeter.

2. Mät och markera

• Vi rekommenderar att du hänger upp tapeterna horisontellt och börjar från den nedre delen av väggen.
• Använd en blyertspenna för att markera en rak, jämn och horisontell linje tvärs över väggen, 1,22 cm från golvet. Rikta in den första tapetens nedre kant mot linjen för att få den rak.

3. Förbered tapeten

• Mät tapeten till önskad längd och kapa med en vass kniv eller sax.

4. Applicera limmet

• Använd ett vanligt ”hållbart” färdigblandat tapetlim eller ett ”Vinyl-över-vinyl” färdigblandat lim för att hänga upp Smart magnetiska tapeter.
• Rör om i limmet före användning. Om limmet är mycket tjockt eller trögflytande kan du tillsätta 2,5 %–5 % vatten tills det är jämnt.
• Applicera ett eller två lager lim på väggen med en roller och pensel i kanterna. Applicera inte för mycket lim.

5. Upphängning

Första våden:

• Starta i ett hörn. Sätt fast den nedre delen först, rulla ut tapeten längs väggen, använda din pennlinje på 1,22 cm som riktmärke.
• Rulla varsamt ut tapeten på väggen och tryck samtidigt ut luft och överskott av lim som samlats bakom tapeten.
• Använd en tapetspatel för att trycka fast hela tapetytan på väggen. Tryck ut allt överskottlim från baksidan av tapeten.
• Tryck jämt och kraftigt så att alla luftbubblor och överflödigt lim försvinner.


Nästa våd:

• Vi rekommenderar att du trycker ihop tapeterna vid skarven. Tapeterna levereras med rena och raka kanter som kommer att mötas jämnt.
• Använd ett nytt blad för att skära genom de båda skikten längs pennlinjen. Ta bort överskottsmaterialet bakom snittet.
• Använd en tapetspatel för att arbeta ihop tapetskarven. Arbeta tapeten med ett jämnt tryck uppåt och neråt tills skarven sitter ihop.
• Vid behov kan du applicera extra lim på skarven och fortsätt att bearbeta den.
• Om fogen/skarven inte är platt, lyfter du varsamt en av tapeternas kanter från väggen och för ihop materialet med ditt finger och fortsätter arbeta med spateln.
Det kan hända att du behöver tillsätta en liten mängd extra lim.
• Kontrollera hela tapetytan och avlägsna eventuella kvarvarande luftbubblor och överflödigt lim genom att trycka dem mot kanten med en spatel.
• Upprepa denna process under hela tapetseringen.
• När tapetseringen är klar torkar du av hela ytan med en ren och fuktig trasa för att avlägsna överflödiga limrester. Kontrollera slutligen om det finns
kvarvarande luftbubblor.

Notera

  • Du kan fylla en dålig skarv med vanligt spackel och sanda jämnt när det torkat. Applicera en grundfärg på spacklet när det torkat och innan du målar.
  • Du kan också överlappa och dubbelskära tapeten. Vi rekommenderar också att du skär tapeten i skarpa vinklar, exempelvis ett vägghörn i 90 graders vinkel.

 

5. Låt torka

Smart magnetiska tapet kan målas efter 48 timmar. Du kan måla den med valfri färg. Du kan också hänga upp lätta tapeter på den. Du kan också måla över din
valda finish eller färg med Smart Wall Paint Clear för att ge din magnetiska vägg en torraderingsfunktion.

Certifieringar

Brandmotstånd
Alla våra tapeter är certifierade av brandreaktionsbetyg. I händelse av brand beror den tillgängliga tiden för evakuering på byggmaterialen och deras brandmotstånd.
Byggnadsmaterialens brandsäkerhet definieras av EuroClass-systemet, som är under kontroll av Europeiska kommissionen. Produkterna testas enligt harmoniserade metoder.
Smarter Surfaces tapet har visat sig vara EuroClass B-s1-d0