Installationsinstruktioner och ytterligare information för tavlan färg

Svarta tavelfärg kan användas t.ex. gips, väggpaneler, trä, metall och betong. En burk täcker upp till fyra kvadratmeter på två lager. Endast för inomhusbruk

Produktinstallationsinstruktioner i PDF-format

1. Mätt ditt område

Mät området noga och se till att du har tillräckligt med färg.

2. Förbered ytan

  • Alla ytor som ska målas måste vara rena, torra och fria från lösa material.
  • Mät området som du vill måla och märk ut det tydligt med maskeringstejp
  • Grundmåla behandlade ytor med Smart White Primer
  • Slipa ytan lätt efter grundmålningen

3. Applicera skoltavelfärgen

  • Blanda färgen noga innan användning
  • Applicera färgen med en skumroller för bästa resultat
  • Måla ytan med lätta och jämna rörelser som täcker 1 meter stora avsnitt åt gången
  • Måla 2 lager men, låt det första lagret torka innan du applicerar det andra Torktid cirka 2 timmar.

4. Torktid

Smart Blackboard Paint kommer att vara beröringstorr på 1 timme och kan användas efter 24 timmar.

5. Förberedelse inför använding

Innan du skriver på ytan för första gången bör du gnugga hela ytan med sidan av en krita och torka av omedelbart med en torr trasa eller handduk.

6. Pågående rengöring

Skoltavelytan kan rengöras med en mikrofibertrasa eller Smart Sponge Det kommer att uppstå kritrester när man rengör med en torr trasa eller handduk. Resterna kan avlägsnas med en fuktig trasa. Tvätta torkaren ofta nog.