Installationsinstruktioner och ytterligare information för whiteboard tapet

Produktinstallationsinstruktioner i PDF-format

Hantera Smart-tapeter varsamt. Se till så att du inte viker eller veckar materialet eftersom du kan skada whiteboardytans egenskaper.
Vi rekommenderar att du använder handskar för att skydda händerna från materialets vassa kanter.

1. Förbered ytan

 • Täck golvet med plast eller annat lämpligt skyddsmaterial. Se till så att du täcker en golvyta som är tillräckligt stor för att du ska kunna hänga upp och skära tapeterna.
 • Kontrollera och fyll eventuella hål och sprickor på ytan med spackel.
 • Ta bort alla tidigare tapeter. Se till att väggen är ren och torr. Använd sandpapper för att slipa bort ojämnheter. Porösa ytor bör behandlas med grundfärg, till exempel Smart White Primer, innan tapetsering.

2. Mät & markera

 • Vi rekommenderar att du hänger upp tapeterna horisontellt och börjar på mitten av väggen.
 • Använd en blyertspenna för att markera en rak, jämn och horisontell linje tvärs över väggen, 95 cm från golvet. Rikta in den första tapetens nedre kant
  mot linjen för att få den rak.

3. Förbered tapeten

 • Rulla ut tapeten på det skyddade golvet för mätning och tillskärning. Se till att baksidan är vänd uppåt.
 • Mät tapeten till önskad längd och klipp med en vass sax eller skär med tapetkniv.
 • Om det har uppstått veck under hantering eller transport, fuktar du baksidan av tapeten (papperssidan) med en roller som fuktats med vatten minst 10 minuter innan du hänger upp tapeten. Vecken kommer då att minska eller försvinna under upphängning.

4. Applicera limmet

 • Du kan vid behov tillsätta 10 % vatten till det färdigblandade limmet och blanda noga för att få en smidig konsistens.
 • Applicera två lager lim på väggen med en roller. Använd inte för mycket lim.

5. Upphängning

 

Första våden:

 • Ta tapetvåden som du har förberett och rulla försiktigt tillbaka den på rullen, med baksidan utåt, och se till att det inte uppstår veck på tapeten.
 • Börja i det vänstra hörnet och rulla ut tapeten på väggen från vänster till höger. Använd linjen som du drog med blyertspennan på 95 cm höjd som
  riktlinje.
 • Placera tapetens nedre kant på linjen.
 • Rulla varsamt ut tapeten på väggen och tryck samtidigt ut luft som samlats bakom tapeten.
 • Använd en tapetspatel och tryck hela tapetytan mot väggen. Tryck ut eventuellt överskott av lim och luft från baksidan av tapeten.
 • Använd ett jämnt och starkt tryck så att alla luftbubblor och överflödigt lim försvinner.

Nästa våd:

 • Vi rekommenderar att du överlappar tapeterna vid skarven.
 • Häng upp nästa horisontella tapetvåd och överlappa kanten på den föregående våden med 3–4 cm.
 • Gör en skärlinje med blyertspenna mitt på den överlappande delen för att underlätta skärning.
 • Använd ett nytt blad för att skära genom de båda lagren längs pennlinjen. Ta bort överskottsmaterial från baksidan av snittet.
 • Använd en tapetspatel på tapetskarvet för att göra det så litet som möjligt. Arbeta materialet med ett jämnt tryck uppåt och neråt tills skarven sitter ihop.
 • Vid behov kan du applicera extra lim på skarven och fortsätt att bearbeta den.
 • Om skarven inte är platt, lyfter du varsamt en av tapeternas kanter från väggen och för ihop materialet med ditt finger och fortsätter arbeta med spateln.
  Det kan hända att du behöver tillsätta en liten mängd extra lim.
 • Kontrollera hela tapetytan och avlägsna eventuella kvarvarande luftbubblor och överflödigt lim.
 • Upprepa tills alla tapeter har hängts upp.
 • När tapetseringen är klar torkar du av hela ytan med en ren och fuktig trasa för att ta bort överflödiga limrester.

6. Låt torka

Smart-tapeter får inte användas under 24 timmar efter upphängning för att limmet ska hinna torka.

Certifieringar

Brandmotstånd:

Alla våra tapeter är certifierade av brandreaktionsbetyg. I händelse av brand beror den tillgängliga tiden för evakuering på byggmaterialen och deras brandmotstånd.
Byggnadsmaterialens brandsäkerhet definieras av EuroClass-systemet, som är under kontroll av Europeiska kommissionen. Produkterna testas enligt harmoniserade metoder.
Smarter Surfaces tapet har visat sig vara EuroClass B-s1-d0