Vita tuschtavelfärger

Skapa whiteboardtavlor som täcker hela väggen med vit whiteboardfärg.

Användningsområden

Vit tuschtavelfärg ser ut som whiteboardtavlans vita färg och yta på vilken man kan skriva med vanliga whiteboardpennor och sedan torka av. Utmärkta användningsområden är bland annat väggar, bord, dörrar, fönster, pelare och skåpdörrar.

Skriva och rita

Du kan skriva och rita med vilken vanlig whiteboardpenna som helst. Vi rekommenderar högkvalitativa whiteboardmmärkpennor som är tydliga och lätta att torka bort.

Avtorkning

Alla typer av anteckningar torkas bäst av med en vanlig mikrofiberduk. För mer envisa spår kan du fukta mikrofiberduken lätt eller använda ett rengöringsmedel som är ämnat för rengöring av tuschtavlor.

Tillverkaren av Smart Wall Paint beviljar 10 års garanti

Den 10-åriga begränsade garantin gäller mellan den ursprungliga köparen och tillverkaren av Smart Wall Paint. Garantin får endast användas av den ursprungliga köparen.

Smart Wall Paint måste appliceras inom sex (6) månader efter köpet.

Under garantiperioden täcker garantin en produkt som spruckit eller lossnat, fått fläckar eller missfärgningar och tydligt slitage trots att den använts på rätt sätt.

Garantin gäller endast om produkten har applicerats korrekt och i enlighet med tillverkarens installationsanvisningar.

Garantin gäller inte om produkten använts fel, skadats, försummats eller om skadan är oberoende av tillverkaren (inklusive, men inte begränsat till, miljöförhållanden).

Garantin gäller inte för defekter som orsakas av bakgrundsmaterialet.

Garantin ersätter hela eller delar av produkten, men inte appliceringen eller andra kostnader som uppstått.

Miljövänlighet

Våra färger innehåller nästan inga flyktiga organiska föreningar (VOC). Föreningarna släpps ut i luften till exempel när färgen torkar och vissa kan ha kort- eller långsiktiga effekter på hälsan. Det kan finnas upp till 10 gånger så många VOC-ämnen inomhus som utomhus och kommer från tusentals produkter.

Vi tror på produkter av hög kvalitet och därför har VOC-nivåerna hållits så låga som möjligt. Det tackar även miljön för.

Smart Wall Paint Vit och Transparent:
produkterna har maximalt 50 g/l VOC
EU-gränsvärdet är 500 g/l VOC

I motsats till en vanlig whiteboardtavla hamnar en vägg som målats med tuschfärg inte i en deponi. 

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Designs) är världens mest använda byggklassificeringssystem.
Smart Wall Paint har testats och certifierats enligt LEED v4 och LEED 2009 VOC utsläpp och innehåll:
VOC emissions specifications in LEED EQ credit “Low-emitting products”:
the requirements of CDPH-IAQ (California Department of Public Health); and a TVOC below 0.5 mg/m3 in both office and class room.

VOC content specifications in LEED EQ credit “Low-emitting products”:
the requirements of CARB SCM 2007
the requirements of SCAQMD rule 1113 (2011)
the requirements of the EU Decopaint Directive 2004/42/CE

Brandmotstånd

Smart Wall Paint har testats i enlighet med standarden EuroClass B-s1-d0.

Luftkvaliteten inomhus

Smart Wall Paint har testats och tilldelats Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label, som motsvarar den franska A+-standarden.

M1

Smart Wall Paint har beviljats den bästa M1-klassificeringen i Finland.

 

Undrar du över något?

Tveka inte att kontakta oss om du inte har fått svar på alla frågor här på vår webbplats. Vi svarar gärna på alla frågor om Smarter Surfaces produkter.