Smart Wall Paint

Läs alla anvisningar noga innan du börjar använda Smart Wall Paint White eller Clear. Du kan också titta på vår appliceringsvideo. När du öppnat och blandat burken har du bara har en timme på dig att applicera din Smart Wall Paint. Handskar ingår i förpackningen och vi rekommenderar även att du bär skyddsglasögon.

1) Mät ditt område

•  Mät området noga och se till att du har tillräckligt med färg

•  Försök inte få färgen att räcka längre eftersom den endast är formulerad för att ge en whiteboardyta över det rekommendera området

 

2) Förbered ytan

•  Täck över och skydda området runt ytan som du vill måla

•  Kontrollera och fyll eventuella hål och sprickor på ytan med spackel (Smarter Surface blir bara så slät som ytan den målas på)

•  Använd sedan slipblocket som ingår i förpackningen för att jämna ut ytan.

•  Grundmåla alla områden där man använt spackel

3) Grundmåla ytan

Applicera 2 lager (3 lager för ny puts) vit grundfärg innan Smart Wall Paint White. Notera: Man kan inte använda vanlig emulsion/latexfärg som grundfärg.

Använd ett klart tätningsmaterial innan du applicerar Smart Wall Paint CLEAR:

•  på ett nytt trä- eller kompositmaterial

•  på ett nytt poröst eller torrt material som puts eller betong

•  över porösa ytor såsom tapeter

Applicering av grundfärg

•  Använd en roller eller pensel när du applicerar grundfärg

•  Ytan måste vara ren och torr innan du målar

•  Blanda grundfärgen eller tätningsmaterialet noga innan användning

•  Torktiden är 2–4 timmar mellan varje lager och 12 timmar efter att det sista lagret applicerats.

Du kan köpa grundfärger och tätningsmedel från vår webbplats och de kan skickas över hela världen.

 

4) Appliceringsutrustning

Smart Wall Paint måste appliceras med en ny roller (medföljer förpackningen), pensel och tråg. All kontakt med vatten eller lösningsmedel orsakar en reaktion med Smart Wall Paint som påverkar dess prestanda.

OBS:

Man kan använda en större roller. Vi rekommenderar en skum- eller mohairroller av hög kvalitet. Ta bort alla lösa fibrer före användning om du använder en mohairroller.

5) Blanda

• Häll alla Del A i Del B

• Det är viktigt att du blandar ordentligt i minst fem minuter med hjälp av omrörningspinnen i din förpackning

•  Applicera inom en timme efter att färgen blandats med rollerhylsan i din förpackning

•  När färgen blandats måste den appliceras inom en timme (höga temperaturer kommer att förkorta denna tid)

6) Applicera

• Smart Wall Paint måste appliceras på 1 meter stora avsnitt

• Måla runt kanterna på det första 1 meter stora avsnittet med en ny pensel

• Använd den nya rollern för att applicera Smart Wall Paint på samma 1 meter stora avsnitt

• Rulla rollern över hela ytan 10 gånger för att säkerställa en generös, slät och jämn beläggning

• När du slutfört varje avsnitt måste du kontrollera den målade ytan från tre vinklar för eventuella brister, omålade eller ojämnt målade områden. Vid behov kan du applicera mer Smart Wall Paint

• Du måste kontrollera att varje metersavsnitt har tillräckligt med Smart Wall Paint för att skapa en skrivyta innan du fortsätter till nästa avsnitt

• När det första avsnittet är klart och har kontrollerats fortsätter du till nästa avsnitt och upprepar behandlingen

7) Torktid

•  Beakta datumet för ”Användarklar” (sju dagar från applicering), dvs. tidpunkten när användare kommer att kunna börja skriva på och torka av den nya Smarter Surface

•  Fäst en skylt med texten ”Våt färg” vid sidan av den målade ytan

•  Smart Wall Paint kommer att vara beröringstorr efter fem timmar

•  Smart Wall Paint kommer att vara en whiteboardyta efter fem dagar

•  Smart Wall Paints prestanda (avtorkningsförmåga) kommer att fortsätta att förbättras under de första 30 dagarna. Vi rekommenderar att du rengör ytan dagligen under de första 14 dagarna

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Smarter Surfaces-tillbehör eller andra högkvalitativa whiteboardtillbehör från din lokala Smarter Surfaces-partner.

Här hittar du de vanligaste frågorna om produkterna och användningen
Påstrykning

F: Behöver jag grundfärg?

S: Vi rekommenderar användning av grundfärg med Smart Wall Paint när:

 • man målar på nytt trä eller kompositmaterial (2 skikt genomskinlig grundfärg)
 • man målar på nytt poröst eller torrt material, t.ex. spackel eller betong (2 skikt genomskinlig grundfärg)
 • man målar på tapet eller annat poröst material (1 skikt genomskinlig grundfärg)
 • ytan måste vara ren och torr innan man börjar måla.
 • Rör om i grundfärgen ordentligt före användningen
 • Använd olika rullar för grundfärgen och Smart Wall Paint
 • Grundfärgen torkar på 2-4 timmar
 • Smart Wall Paint kan målas på grundfärgen efter 24 timmar

I vår nätbutik har vi både vit och genomskinlig grundfärg.

F: Vilken typ av grundfärg ska det vara under Smart Wall Paint?

S: Vattenbaserad grundfärg.

F: Hur många gånger ska området målas?

S: Ett skikt räcker. Under vit Smart Wall Paint måste man ha vit vattenlöslig grundfärg.

F: Behöver jag en speciell rulle?

S: Ja. Om du inte vill använda den medföljande rullen rekommenderar vi en rulle av skumplast. Var försiktig att inga hår annat lossnar från rullen!

F: Hur ska jag förbehandla ytan som ska målas?

S: När det gäller väggar brukar det räcka med lätt slipning med den medföljande slipklossen och avgränsning av området med maskeringstejp. Med vit Smart Wall Paint ska man använda vit vattenlöslig grundfärg.

F: Hur jämn måste ytan vara?

S: Smart Wall Paint fungerar bäst på en slät yta. Om väggen är ojämn eller porös rekommenderar vi:

 • Spackling med normalt spackel
 • Slipning med den medföljande slipklossen
 • Använd vattenlöslig grundfärg för att jämna ut ytan
 • Måla med Smart Wall Paint

F: Hur många kvadratmeter kan man måla med Smart Wall Paint?

S: Det framgår av förpackningen. Varje paket Smart Wall Paint är avsett för ett område på en viss storlek. Funktionaliteten bliver sämre av att man försöker få en för liten mängd att täcka ett för stort område.

F: Kan jag använda magnetisk grundfärg?

S: Det kan du. Om du målar på med vit Smart Wall Paint ska du måla tillräckligt många skikt vit grundfärg på den magnetiska grundfärgen. Enligt vår erfarenhet 3-5 färgskikt med vit vattenbaserad grundfärg. Den magnetiska ytans kvalitet beror på magnetfärgens kvalitet och tjocklek. Vi rekommenderar slipning mellan varje skikt av magnetfärg!

F: Går det att använda bara en del av färgen?

S: När färgen en gång är blandad bör man använda hela mängden inom 60 minuter.

F: Luktar Smart Wall Paint kraftigt vid påstrykning?

S: Nej, Smart Wall Paint har en mild doft vid påstrykning. Vi rekommenderar ändå att man vädrar medan man målar.

Smart Wall Paint kan strykas på medan kontoret eller hemmet används.

F: När kan jag börja använda min nya Smart Wall Paint-yta?

S: Smart Wall Paint är klibbfri efter 5 timmar och man kan skriva och teckna på ytan efter 5-7 dygn. Smart Wall Paint-ytan blir först helt torr ungefär en månad efter den första målningen. Vi rekommenderar att man under den första månaden torkar av ytan efter användning.

F: Kan man sprutmåla Smart Wall Paint?

S: Det kan man, man kan måla med Smart Wall Paint och en lågtrycksspruta med hög volym och lågt tryck (“high volume, low pressure”). Vid användning av spruta ska man dock räkna med mera färgspill än vid användning av rulle.

Förpackningens innehåll

F: Vad innehåller en förpackning?

S: I en 6 m² förpackning ingår färgen Smart Wall Paint (komponenterna A och B), en rulle, en slipkloss, ett par skyddshandskar, en mikrofiberduk, en påstryknings- och en bruksanvisning samt Smarter Surfaces dekaler att sätta på den färdiga ytan. I förpackningen med Vit 6 m² Smart Wall Paint finns dessutom en blandningspinne och i den med Genomskinlig ett färgtråg.

F: Kan jag köpa färg utan tillbehör?

S: Du kan vara i kontakt med oss i samband med beställningen, och då kan vi packa in färgerna och utrustningen på nytt för att minska post- och avfallskostnaderna.

F: Finns Smart Wall Paint i olika färger?

S: Det finns vit och genomskinlig Smart Wall Paint. Med genomskinlig Smart Wall Paint kan man behandla vilket material som helst oberoende av färgen, och då kan man alltså börja med att ge ytan den färg man vill ha. Genomskinlig Smart Wall Paint kan även användas t.ex. på trä eller glas.

Lämpliga ytor

F: Kan man använda Smart Wall Paint med en videokanon?

S: Det kan man. Både vit och genomskinlig Smart Wall Paint kan användas med en videokanon. Många av våra kunder använder videokanon och ytor med Smart Wall Paint i skolor och på arbetsplatser. Vi rekommenderar att man beaktar den reflexionsvinkel som bilden reflekteras ifrån med videokanon, så att man undviker ljusfenomenet “hotspot”. Smart Wall Paint färgerna fungerar mycket bra bl.a. med projektorer. Vid användning av en smart projektor bör ytan vara mycket jämn. Om du behöver en filmduk av toppkvalitet, rekommenderar vi färgen Smart Projector Paint.

F: Kan Smart Wall Paint användas på vilken yta som helst?

S: Smart Wall Paint lämpar sig för vilka jämna ytor som helst, t.ex. väggar eller bord. Vi rekommenderar att man på en målad yta använder vattenlöslig Smart Wall Paint grundfärg. För att Smart Wall Paint inte ska absorberas av ytans material bör man använda grundfärg även när man målar på porösa ytor, t.ex. tapet eller trä.

F: Går det att måla på glas?

S: Ja. Med vit Smart Wall Paint ska du först måla ytan med vattenlöslig grundfärg. Genomskinlig Smart Wall Paint kan målas direkt på glaset.

F: Går det att måla på trä?

S: Ja. Men färgen får inte upptas i ytan. Obehandlat trä ska alltså grundas först. Det finns även genomskinlig Smart Wall Paint grundfärg.

F: Går det att måla på metall?

S: Ja. En metallyta är så jämn att den utgör ett perfekt underlag för både Smart Wall Paint och projektorfärger. Det lönar sig dock att börja med att kolla att metallytan är ren och torr.

F: Går det att måla på tapet?

S: Ja. När du använder vit Smart Wall Paint, börja då med att måla ytan med vattenlöslig grundfärg. Måla porös tapet med genomskinlig grundfärg innan du målar den med genomskinlig Smart Wall Paint.

F: Kan jag ha Smart Wall Paint utomhus?

S: Ja, men färgen får inte förvaras i kyla.

F: Kan Smart Wall Paint användas på golv?

S: Smart Wall Paint har inte testats på golv. Beroende på användningen slits Smart Wall Paint, som alla andra färger, snabbare på golv än på andra ställen. Garantin gäller endast ändamålsenlig användning.

F: Kan jag reparera en gammal whiteboardtavla med Smart Wall Paint?

S: Smart Wall Paint lämpar sig utmärkt till exempel för reparation av ytan på en gammal whiteboardtavla. Smart Wall Paint kan målas direkt på den gamla whiteboardtavlans yta utan grundfärg. Torka först bort alla gamla märken.

För krittavlor rekommenderar vi att man börjar med att torka av ytan med en våt trasa så att alla kritspår säkert försvinner. När du använder vit Smart Wall Paint är det viktigt att måla 2-4 skikt grundfärg så att ytans färg blir ljus och jämn. Genomskinlig färg kan du måla direkt på den rena ytan, om du vill.

Rengöring

F: Med vad ska jag torka av ytan?

S: En med Smart Wall Paint målad yta rengör du med en vanlig mikrofiberduk. För grundligare rengöring kan du använda en fuktig duk, med vilken man i allmänhet även får bort lite svårare märken. Du kan även använda rengöringsmedel för whiteboardtavlor.

 
Reparation

F: Vad gör jag om det kommer ett hål i min Smart Wall Paint-yta?

S: Slipa av de vassa och grova ställena, sätt på spackel och vattenlöslig grundfärg. Låt det torka och måla över med Smart Wall Paint.

F: Var hittar jag rätt typ av spackel och vad heter den?

S: Vilket normalt spackel som helst duger.

Säkerhet

F: Behöver man skyddsutrustning när man målar?

S: Använd de medföljande handskarna. Skyddsglasögon lönar det sig att använda efter eget gottfinnande. Det gäller för målning med Smart Wall Paint som för målning i allmänhet att man bör vädra ordentligt.

F: Är Smart Wall Paint lättantändligt?

S: Nej, flampunkten är över 70° C.

 
Pennor

F: Vilka pennor kan man använda?

S: På Smart Wall Paint kan man använda vilka som helst whiteboardpennor. Vi rekommenderar märket Pilot.

F: Vad gör jag om jag av misstag använder en permanentpenna?

S: Allra först kan du teckna över märkena från permanentpennan med en vanlig whiteboardpenna och torka bort det. I näthandeln hittar du även Smart Pro, rengöringsvätskan som du kan använda för att ta bort märken från permanentpennor.

Miljövänlighet

F: Kan Smart Wall Paint användas i barnkammare?

S: Smart Wall Paint överstiger alla EU:s säkerhetsklassificeringar. Som vid användning av alla produkter bör man följa bruksanvisningen.

Smart Wall Paint innehåller inga flyktiga ämnen eller lösningsmedel. När man målar är doften mild.

En rengjord färgburk kan återvinnas.

Målning på Smart Wall Paint

F: Kan jag måla över Smart Wall Paint?

S: Om du vill ta bort ett område med Smart Wall Paint ska du måla över det med vattenlöslig grundfärg, låta torka och måla över med vilken normal färg som helst eller tapetsera.