Smart Wall Paint förpackningen innehåller:

 • Smart Wall Paint, delarna A och B
 • En rulle av skumplast
 • Skyddshandskar
 • En slipkloss
 • En mikrofiberduk
 • Påstrykningsanvisning
 • Bruksanvisning
 • En Smart Wall Paint dekal
 • En blandningspinne vit

Egenskaper

 • Finns vit eller genomskinlig
 • Lätt att stryka på, målas en gång
 • Tio års garanti
 • Mild doft
 • Miljövänlig
 • Klibbfri inom fem (5) timmar
 • Kan användas efter en vecka (7 dagar)
 • Inga flyktiga ämnen (VOC) eller lösningsmedel

Användning

Vit eller genomskinlig färg gör det möjligt att sätta nästan vilken färg eller vilket mönster som helst på ytan. Lämpar sig mycket väl t.ex. för väggar, bord, dörrar, fönster, pelare och skåpdörrar.

Teckna & Skriva

Du kan skriva och teckna med en vilken som helst normal whiteboardpenna.

Torka bort

Alla anteckningar går det lättast att torka bort med en vanlig mikrofiberduk. För att få bort svårare fläckar kan du fukta mikrofiberduken lite eller använda rengöringsmedel för ändamålet.

Tillverkaren beviljar Smart Wall Paint tio års garanti

Garantin är begränsad och gäller mellan den ursprungliga köparen och tillverkaren (Smart Wall Paint). Garantin kan endast användas av den ursprungliga köparen.

Smart Wall Paint måste användas inom sex (6) månader från köpet.

Under garantitiden gäller garantin sprickor eller lossning, fastklibbning, färgning samt slitage trots korrekt användning.

Garantin gäller endast om produkten har använts korrekt och enligt tillverkarens anvisningar.

Garantin gäller inte om produkten har använts på fel sätt, skadats, vanskötts eller om en skada inte beror på tillverkaren (detta inkluderar, är inte begränsat till förhållanden i omgivningen eller miljön).

Garantin gäller inte fel förorsakade av grundmaterial.

Garantin innebär hel eller delvis ersättning av produkten, men inte målnings- eller eventuella andra kostnader.

Miljövänlighet

M1englanti300x300

Färgen innehåller under 0,01 % VOC-föreningar och tillhör därför den lägsta möjliga kategorin. Färgen innehåller inga lösningsmedel.

Smart Wall Paint har klassificeringen M1.

En vanlig whiteboardtavla kommer någon gång att hamna på en soptipp, men det gör en vägg med Smart Wall Paint inte.

Har vi nu berättat allt?

Om vi inte har kunnat få fram det hela här på våra webbsidor ska du bara ta kontakt och ställa frågor. Vi svarar gärna på alla frågor om Smarter Surfaces produkter.