Här hittar du de vanligaste frågorna om produkterna och användningen

Påstrykning

F: Behöver jag grundfärg?

S: Vi rekommenderar användning av grundfärg med Smart Wall Paint när:

 • man målar på nytt trä eller kompositmaterial (2 skikt genomskinlig grundfärg)
 • man målar på nytt poröst eller torrt material, t.ex. spackel eller betong (2 skikt genomskinlig grundfärg)
 • man målar på tapet eller annat poröst material (1 skikt genomskinlig grundfärg)
 • ytan måste vara ren och torr innan man börjar måla.
 • Rör om i grundfärgen ordentligt före användningen
 • Använd olika rullar för grundfärgen och Smart Wall Paint
 • Grundfärgen torkar på 2-4 timmar
 • Smart Wall Paint kan målas på grundfärgen efter 24 timmar

I vår nätbutik har vi både vit och genomskinlig grundfärg.

F: Vilken typ av grundfärg ska det vara under Smart Wall Paint?

S: Vattenbaserad grundfärg.

F: Hur många gånger ska området målas?

S: Ett skikt räcker. Under vit Smart Wall Paint måste man ha vit vattenlöslig grundfärg.

F: Behöver jag en speciell rulle?

S: Ja. Om du inte vill använda den medföljande rullen rekommenderar vi en rulle av skumplast. Var försiktig att inga hår annat lossnar från rullen!

F: Hur ska jag förbehandla ytan som ska målas?

S: När det gäller väggar brukar det räcka med lätt slipning med den medföljande slipklossen och avgränsning av området med maskeringstejp. Med vit Smart Wall Paint ska man använda vit vattenlöslig grundfärg.

F: Hur jämn måste ytan vara?

S: Smart Wall Paint fungerar bäst på en slät yta. Om väggen är ojämn eller porös rekommenderar vi:

 • Spackling med normalt spackel
 • Slipning med den medföljande slipklossen
 • Använd vattenlöslig grundfärg för att jämna ut ytan
 • Måla med Smart Wall Paint

F: Hur många kvadratmeter kan man måla med Smart Wall Paint?

S: Det framgår av förpackningen. Varje paket Smart Wall Paint är avsett för ett område på en viss storlek. Funktionaliteten bliver sämre av att man försöker få en för liten mängd att täcka ett för stort område.

F: Kan jag använda magnetisk grundfärg?

S: Det kan du. Om du målar på med vit Smart Wall Paint ska du måla tillräckligt många skikt vit grundfärg på den magnetiska grundfärgen. Enligt vår erfarenhet 3-5 färgskikt med vit vattenbaserad grundfärg. Den magnetiska ytans kvalitet beror på magnetfärgens kvalitet och tjocklek. Vi rekommenderar slipning mellan varje skikt av magnetfärg!

F: Går det att använda bara en del av färgen?

S: När färgen en gång är blandad bör man använda hela mängden inom 60 minuter.

F: Luktar Smart Wall Paint kraftigt vid påstrykning?

S: Nej, Smart Wall Paint har en mild doft vid påstrykning. Vi rekommenderar ändå att man vädrar medan man målar.

Smart Wall Paint kan strykas på medan kontoret eller hemmet används.

F: När kan jag börja använda min nya Smart Wall Paint-yta?

S: Smart Wall Paint är klibbfri efter 5 timmar och man kan skriva och teckna på ytan efter 5-7 dygn. Smart Wall Paint-ytan blir först helt torr ungefär en månad efter den första målningen. Vi rekommenderar att man under den första månaden torkar av ytan efter användning.

F: Kan man sprutmåla Smart Wall Paint?

S: Det kan man, man kan måla med Smart Wall Paint och en lågtrycksspruta med hög volym och lågt tryck (“high volume, low pressure”). Vid användning av spruta ska man dock räkna med mera färgspill än vid användning av rulle.

 

Förpackningens innehåll

F: Vad innehåller en förpackning?

S: I en 2 m² och en 6 m² förpackning ingår färgen Smart Wall Paint (komponenterna A och B), en rulle, en slipkloss, ett par skyddshandskar, en mikrofiberduk, en påstryknings- och en bruksanvisning samt Smarter Surfaces dekaler att sätta på den färdiga ytan. I förpackningen med Vit 6 m² Smart Wall Paint finns dessutom en blandningspinne och i den med Genomskinlig ett färgtråg. I 34 m² förpackningen ingår färgen Smart Wall Paint (komponenterna A och B), 2 rullar av skumplast och 5 Smarter Surfaces dekaler att sätta på den färdiga ytan.

F: Kan jag köpa färg utan tillbehör?

S: Du kan vara i kontakt med oss i samband med beställningen, och då kan vi packa in färgerna och utrustningen på nytt för att minska post- och avfallskostnaderna.

F: Finns Smart Wall Paint i olika färger?

S: Det finns vit och genomskinlig Smart Wall Paint. Med genomskinlig Smart Wall Paint kan man behandla vilket material som helst oberoende av färgen, och då kan man alltså börja med att ge ytan den färg man vill ha. Genomskinlig Smart Wall Paint kan även användas t.ex. på trä eller glas.

Lämpliga ytor

F: Kan man använda Smart Wall Paint med en videokanon?

S: Det kan man. Både vit och genomskinlig Smart Wall Paint kan användas med en videokanon. Många av våra kunder använder videokanon och ytor med Smart Wall Paint i skolor och på arbetsplatser. Vi rekommenderar att man beaktar den reflexionsvinkel som bilden reflekteras ifrån med videokanon, så att man undviker ljusfenomenet “hotspot”. Smart Wall Paint färgerna fungerar mycket bra bl.a. med projektorer. Vid användning av en smart projektor bör ytan vara mycket jämn. Om du behöver en filmduk av toppkvalitet, rekommenderar vi färgen Smart Projector Paint.

F: Kan Smart Wall Paint användas på vilken yta som helst?

S: Smart Wall Paint lämpar sig för vilka jämna ytor som helst, t.ex. väggar eller bord. Vi rekommenderar att man på en målad yta använder vattenlöslig Smart Wall Paint grundfärg. För att Smart Wall Paint inte ska absorberas av ytans material bör man använda grundfärg även när man målar på porösa ytor, t.ex. tapet eller trä.

F: Går det att måla på glas?

S: Ja. Med vit Smart Wall Paint ska du först måla ytan med vattenlöslig grundfärg. Genomskinlig Smart Wall Paint kan målas direkt på glaset.

F: Går det att måla på trä?

S: Ja. Men färgen får inte upptas i ytan. Obehandlat trä ska alltså grundas först. Det finns även genomskinlig Smart Wall Paint grundfärg.

F: Går det att måla på metall?

S: Ja. En metallyta är så jämn att den utgör ett perfekt underlag för både Smart Wall Paint och projektorfärger. Det lönar sig dock att börja med att kolla att metallytan är ren och torr.

F: Går det att måla på tapet?

S: Ja. När du använder vit Smart Wall Paint, börja då med att måla ytan med vattenlöslig grundfärg. Måla porös tapet med genomskinlig grundfärg innan du målar den med genomskinlig Smart Wall Paint.

F: Kan jag ha Smart Wall Paint utomhus?

S: Ja, men färgen får inte förvaras i kyla.

F: Kan Smart Wall Paint användas på golv?

S: Smart Wall Paint har inte testats på golv. Beroende på användningen slits Smart Wall Paint, som alla andra färger, snabbare på golv än på andra ställen. Garantin gäller endast ändamålsenlig användning.

F: Kan jag reparera en gammal whiteboardtavla med Smart Wall Paint?

S: Smart Wall Paint lämpar sig utmärkt till exempel för reparation av ytan på en gammal whiteboardtavla. Smart Wall Paint kan målas direkt på den gamla whiteboardtavlans yta utan grundfärg. Torka först bort alla gamla märken.

För krittavlor rekommenderar vi att man börjar med att torka av ytan med en våt trasa så att alla kritspår säkert försvinner. När du använder vit Smart Wall Paint är det viktigt att måla 2-4 skikt grundfärg så att ytans färg blir ljus och jämn. Genomskinlig färg kan du måla direkt på den rena ytan, om du vill.

Rengöring

F: Med vad ska jag torka av ytan?

S: En med Smart Wall Paint målad yta rengör du med en vanlig mikrofiberduk. För grundligare rengöring kan du använda en fuktig duk, med vilken man i allmänhet även får bort lite svårare märken. Du kan även använda rengöringsmedel för whiteboardtavlor.

Reparation

F: Vad gör jag om det kommer ett hål i min Smart Wall Paint-yta?

S: Slipa av de vassa och grova ställena, sätt på spackel och vattenlöslig grundfärg. Låt det torka och måla över med Smart Wall Paint.

F: Var hittar jag rätt typ av spackel och vad heter den?

S: Vilket normalt spackel som helst duger.

Säkerhet

F: Behöver man skyddsutrustning när man målar?

S: Använd de medföljande handskarna. Skyddsglasögon lönar det sig att använda efter eget gottfinnande. Det gäller för målning med Smart Wall Paint som för målning i allmänhet att man bör vädra ordentligt.

F: Är Smart Wall Paint lättantändligt?

S: Nej, flampunkten är över 70° C.

Pennor

F: Vilka pennor kan man använda?

S: På Smart Wall Paint kan man använda vilka som helst whiteboardpennor. Vi rekommenderar märket Pilot.

F: Vad gör jag om jag av misstag använder en permanentpenna?

S: Allra först kan du teckna över märkena från permanentpennan med en vanlig whiteboardpenna och torka bort det. I näthandeln hittar du även Smart Pro, rengöringsvätskan som du kan använda för att ta bort märken från permanentpennor.

Miljövänlighet

F: Kan Smart Wall Paint användas i barnkammare?

S: Smart Wall Paint överstiger alla EU:s säkerhetsklassificeringar. Som vid användning av alla produkter bör man följa bruksanvisningen.

Smart Wall Paint innehåller inga flyktiga ämnen eller lösningsmedel. När man målar är doften mild.

En rengjord färgburk kan återvinnas.

Målning på Smart Wall Paint

F: Kan jag måla över Smart Wall Paint?

S: Om du vill ta bort ett område med Smart Wall Paint ska du måla över det med vattenlöslig grundfärg, låta torka och måla över med vilken normal färg som helst eller tapetsera.